دانلود

جزئيات دلايل انحلال خانه سينما از زبان وزير و توضيح هيات مديره خانه ‌سينما ... و تصوير يك سند تاريخي : وزير: از معاندين و مخالفين نظام حمايت مي‌كنند و برايشان كف زده مي‌شود/ خانه سينما: اين عزيزان از صاحب‌نامان و محبوب‌ترين هنرمندان سينما بوده و در ايران زندگي مي‌كنند :: سينمای ما ::

   سينماي ما- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: در انحلال خانه سينما، بحث ما صرفا حقوقي نيست بلكه اتفاقاتي هم به ويژه در دو جشن اخير خانه سينما رخ داده كه مورد سوال افراد متعهد و متديني جامعه قرار گرفته كه اين اتفاقات نشان مي دهد، اين جشن‌ها نه يك فعاليت صنفي بلكه سياسي هستند. چهارشنبه 14 دي سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با حضو ر در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبكه دو سيما، درباره‌ي دلايل انحلال خانه سينما سخن گفت.
وزير ارشاد درباره‌ي مهمترين دلايل انحلال خانه سينما توضيح داد: پيرامون انحلال، دو مساله وجود داشت، نخست تغييرات ايجاد شده در اساسنامه كه در مقاطع مختلف مورد اعتراض ما بود و خود سينماگران نيز اين موضوع را منعكس كرده بودند.
وي خاطرنشان كرد: بايد بر اساس اساسنامه اوليه هر گونه تغييري را شوراي فرهنگ عمومي تصويب كند اما اين كار انجام نشده بود كه اين تخلف آشكاري است كه خودشان نيز به آن اذعان دارند.
سيد محمد حسيني يادآور شد:حتي اواخر سال گذشته يا اوايل امسال به آنها اعلام كرديم تا اين موارد را اصلاح كنند، ولي با صراحت اعلام كردند كه ما مجمع عمومي داريم و خودمان تصميم گيري مي كنيم كه اين موضوع از نظر ما غير قانوني است.
وزير ارشاد همچنين گفت: از ابتداي شكل‌گيري خانه سينما روال قانوني طي نشده است، يعني در سال 1366 يك اساسنامه با 21 ماده تصويب شد و سپس در سال 1372 اساسنامه با 32 ماده ابلاغ شد كه اكنون به بيش از 50 ماده رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه وقتي شوراي فرهنگ عمومي چيزي را تصويب مي كند آن را به شوراي انقلاب فرهنگي ارجاع مي دهد كه در اين باره اين روال طي نشده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين كه برخي از تغييرات اساسنامه خانه سينما، قابل توجه است، گفت : چگونگي شكل گيري هيات مديره يكي از مسايلي است كه تغيير كرده است. قبلا قرار بر اين بود كه اعضاي صنف مشاركت كنند و راي گيري انجام شود اما اكنون به نمايندگان صنف محدود شده و 29 نفر هيات مديره را انتخا ب مي‌كنند.
حسيني با بيان اينكه، يكي از تغييرات بحث نظارتي است، ادامه داد: نبايد اينگونه باشد كه يك جمعي در يك اتاق دربسته بنشيند و انتخابات برگزار كنند.‌ بايد حتما از دستگاهي بر آنها نظارت وجود داشته باشد.
وزير ارشاد در بخش ديگري از سخنانش به بحث‌هاي ارزشي در سينما اشاره كرد و مطرح كرد: بحث رسيدن به سينماي مطلوب جمهوري اسلامي يا همسان بودن آثار سينمايي با شئونات فرهنگ و مباني مقدس انقلاب اسلامي مورد بي‌توجهي قرار گرفته كه در پي آن برخي سينماگران گلايه‌مند هستند. حتي اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانو ن اساسي و دارا بودن تقوا و صلاحيت حرفه‌اي افراد حذف شده كه اينها جاي سوال جدي دارد.
سيد محمد حسيني تاكيد كرد: تشكيلات خانه سينما تحت نظارت وزارت فرهنگ و ا رشاد اسلامي بوده است اما اكنون مي‌بينيم كم كم به حدي مي‌رسند كه وقتي دستور انحلال خانه سينما مي‌رسد، مي گويند كه ما هيچ گونه ارتباطي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نداريم.
حسيني در پاسخ به اينكه، مسئولان خانه سينما معتقدند كه زير نظر وزارت ارشاد مجوز نگرفته‌اند كه بخواهند به آ‌نها پاسخ دهند بلكه زير نظر ثبت شر كت‌ها هستند پس اين انحلال بايد مراجع قضايي داشته باشد گفت: ثبت شركتها لا زم است. ولي به اين معني نيست كه به صدور مجوز نيازي نخواهد بود. زيرا در ثبت شركت‌ها كار محتوايي انجام نمي دهند به اين ترتيب بايد هم مجوز باشد و هم ثبت شركتها. در حال حاضر مي بينيم كه برخي از صنف‌هاي سينمايي چهار گروه شده‌اند ودر اين ميا ن بايد كسي به عنوان وصل الخطاب وجود داشته باشد.
او با اشاره به دفتر تحكيم وحدت يا انجمن صنفي روزنامه‌نگاران كه به جاي كار صنفي كار سياسي انجام مي دادند گفت: گاهي اوقات فعاليتها به اسم صنف و به كام يك عده خا ص انجام مي‌شود به همين دليل بايد دستگاهي براي نظارت وجود داشته باشد.
در ادامه اين سوال از سوي مجري برنامه مطرح شد كه پس از چندين بار تغيير، اساسنامه در وزارت ارشاد بازبيني شده پس چگونه مُهر تاييد به آ‌ن زده شده كه حسيني با اشاره به اين كه دقت لازم نبوده گفت: حداقل در دولت نهم به اين مساله اعتراض شد. به اين ترتيب كه معاونت سينمايي در تاريخ هشتم تيرماه 1388 در نامه اي به رياست اداره ثبت شركتها و موسسات به چگونگي اين تغييرات بدون اطلاع و مجوز معترض شد.
وزير ارشاد تصريح كرد: ممكن است يك تخلفي سالهاي سا ل صورت بگيرد، ولي وقتي مشخص شد بايد به آن پرداخته شود و نمي توانيم بگويم مرور زمان يك كار غيرقا نوني را قانوني مي‌كند.
وي تصريح كرد: اكنون بيش از دو سال است كه در اين مساله همراهي كرديم و تلاش كرديم كه رسانه‌اي نشود. اما آ‌نها مي گويند مجمع عمومي بالاترين ركن است و حاضر به تمكين در مقابل قانون نيستند.
حسيني با تاكيد بر اينكه بحث ما درباره‌ي خانه سينما صرفا حقوقي نيست،گفت: اتفاقاتي هم در كشور رخ داد كه افراد متدين و متعهد جامعه سوال مي كردند كه چرا نسبت به اين قضايا واكنش نشان نمي دهيد؟‌ براي نمونه در جشن سال گذشته و امسال خانه سينما، افرادي دعوت شدند و بياناتي مطرح شد، نمادهايي به كار رفته شد و تجليل‌هايي از كساني كه در خارج از كشور هستند انجام شد كه مواضع‌شان عليه نظام جمهوري اسلامي، كاملا روشن است كه اينها جاي ترديد بوجود آورد.
او ادامه دا د: اين گونه جشن‌ها (خانه سينما) بيانگر اين است كه اين فعاليت‌ها صنفي نيست بلكه يك فعاليت سياسي است. اين كه افرادي كه از معاندين و مخالفين نظام جمهوري اسلامي حمايت مي كنند و برايشان كف زده مي شود، مشخص است كه چه جهت‌گيريهاي وجود دا رد.
وزير ارشاد در عين حال گفت:البته من به حوادث سال 1388 و موضع‌گيري افراد اشاره نمي‌كنم زيرا به هر حال نظام جمهوري اسلامي آنقدر سعه صدر دارد كه بر روي تك تك مسا يل نمي‌خواهد دست بگذارد، ولي در چند ماه اخير وقتي برخي از مستندسازان كه با بي بي سي همكاري مي كردند دستگير شدند اينها سريع اطلاعيه دادند و حمايت كردند، ولي بعد وقتي ديدند حركت ناپسندي انجام شده و هيچ توجيهي ندارند، عدول كردند.
وي تصريح كرد:اينگونه موضع‌گيري‌هاي سياسي از حالت صنفي خارج شده است.‌ اما آ‌نها مي گويند ما 5 هزار عضو داريم و حامي همه آنها هستيم. در حالي كه در طو ل 20 ـ 30 سال گذشته مشكلات زيادي وجود داشته است. اكنون هم اگر خدماتي ارائه مي شود از سوي صندوق حما يت از هنرمندان است و بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي و طرح تكريم سالمندان را از سوي وزارت ارشاد دنبال كرديم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه اين گفت وگو در پاسخ به اين كه آيا طبق اساسنامه بايد نماينده‌اي از وزارت فرهنگ و ارشاد در خانه سينما حضور داشته باشد گفت: اينها به تدريج نقش و زارتخانه را حذف كرده‌اند. البته خودشان معتقدند كه بايد دست كم يك ناظر مالي وجود داشته باشد. همچنين درباره نحوه انتخاب چه اشكالي داشت اگر نظارت انجام مي‌شد، زيرا آنجا كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.
وي اظهار كرد: نكته ديگري كه بايد به آ‌ن توجه شود اين است كه د ر اساسنامه اوليه آمده اعضا بايد انتخاب كنند. به طور مثال اكنون در هيا ت نظارت و مطبوعات يك نماينده از مديران مسئول مطبوعات در تالار وحدت وقتي تما م مديران مسئول نشريات كل كشور جمع مي‌شوند و فردي را انتخاب مي‌كنند،حضور دارد اما درباره خانه سينما اين مساله تغيير داده شده و مي گويند نمايندگان اصناف حضور خواهند داشت.
حسيني در پاسخ به اين كه به هر حال استدال اين است كه نمايندگان سينماگران در 29 صنف وجود دارند گفت :‌به هر حال اين مساله به يك حلقه بسته محدود مي شود و در اين جمع محدود خيلي اتفاقات ممكن است بي‌افتد و لا بي‌هايي صورت بگيرد. اما بحث ما اين است كه اگر مي خواهند تغييراتي را انجام دهند بايد به شوراي عمومي ارائه مي‌دادند تا تصويب مي شد و سپس ا جرا مي كردند ولي خودسرانه تغيير دادن و آ‌ن را عملياتي كردن كه مبناي قانوني ندارد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره اين كه وكيل حقوقي خانه سينما معتقد است وزارت ارشاد اهرمي براي انحلا ل نيست و بايد منتظر دادگاه باشيم گفت: در مجلس شوراي اسلامي ماده واحده‌اي با عنوان قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آمو زشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده‌اند وجود دارد كه سال 1372 تصويب شده است . اكنون نيز اگر چه آ‌نها به دليل ثبت شركتها خود را قانوني ميدانند ، ولي بايد بگويم ثبت شركت‌ها لازم است ولي كافي نيست. بايد دستگاه مربوطه نيز مجوز خود را صادر كند. در حال حاضر نيز پس از صدور دستو ر انحلال، اگر واكنشي نشان ندادند و گفتند توجهي نمي‌كنيم حكم كلاه برداري محسوب مي‌شود و در صورت شكايت وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني خواهند بود.

به گزارش ايسنا سيد محمد حسيني در بخش ديگري از اين گفت و گو در پاسخ به اين كه با انحلال خانه سينما تكليف اصناف سينمايي چه مي‌شود؟ اظهار كرد:‌ما با صنف‌هاي سينمايي همكاري خوبي داريم و خود را در خدمت آنها مي‌دانيم. قصد نداريم كه همه چيز را از طريق دو لت انجام دهيم واين مساله كه تصدي‌ گري را به خودشان واگذار كنيم، يك اصل است. اكنون هم ا گر وارد قضيه شديم به دليل يك تخلف قانوني است كه صورت گرفته است.

وي درباره اين كه اين صنوف سينمايي زير نظر كدام بخش فعاليت خواهند كرد گفت: معاونت سينمايي با آ‌نها در ارتباط است ولي به طور كلي به اين مساله فكر كرده‌ايم و براي اين كه همه چيز شفاف باشد،‌ لايحه نظام صنفي سينمايي آ‌ماده شده و مرا حل نهايي خود را طي مي كند. البته بعدا براساس اساسنامه اوليه انتخابات بايد برگزار شود ولي هيات مديره فعلي وجاهت قانوني ندارد، به همين دليل ما ناچار هستيم در يك دوره انتقالي، مرحله موقتي را داشته باشيم.
وزير ارشاد در عين حال گفت: قطعا در سازمان سينمايي به بحث صنوف مي‌پردازيم. ولي اكنون برخي نگراني‌هايي را برخي شبكه‌هاي خارجي مانند صداي آمريكا و بي بي سي بوجود آورده‌اند و به اين قضيه دامن مي‌زنند و آ‌درس غلط مي دهند كه مثلا تكليف صنف‌ها چه مي‌شود، در حالي كه آنها كار خود را مي‌كنند و ما به جد حامي آنها هستيم.
او با اشاره به اين كه اكنون بيش از گذشته به سينماگران و هنرهاي ديگر توجه مي شود بيا ن كرد:‌بحث ما اين است كه بايد كل جامعه سينمايي در نظر گرفته شوند نه اين كه عده‌اي خاص نور چشمي باشند و از امتيازات خاصي برخوردار باشند. بنابراين با توجه به شعار «‌عدالت»‌ بايد كل امكانات بين تمام هنرمندان در بخشهاي مختلف در تما م كشور تقسيم شود. درا ين زمينه حتي اعلام كرده‌ايم كه در اعزام گروه‌هاي هنري به خارج از كشور، استانها ، شهرستانها و شهرهاي مرزي بايد در اولويت باشند.
حسيني در پاسخ به اين كه تعدد راس هرم‌هاي موجود در بحث سينما مانند معاونت سينمايي ، شوراي عالي سينما، خانه سينما و سازمان سينمايي به مسايل ممكن است دامن بزنند، گفت:‌ما به سمتي مي‌رويم كه انسجام بيشتري ايجاد شود. اكنون جايگاه سينما را به سمتي پيش مي‌بريم كه ارتقا يابد. در حالي كه برخي از وزا رتخانه‌ها در حال ادغام هستند ولي سينمايي كه در حد معاونت بود به سا زمان تبديل مي‌شود. همچنين در اين باره شوراي عالي سينما با حضور رييس جمهور شكل گرفته است و اين مساله به اين جهت بود كه از اختيارات دولت به شورا اعطا شود نه اين كه اختيارات وزا رت فرهنگ گرفته شود.
او گفت: شوراي عالي سينما كار اجرايي انجام نمي دهد بنابراين ‌در نخسيتن جلسه شو راي عالي سينما قر ار شد معاونت سينمايي ا رتقا يابد و سازمان سينمايي تشكيل شود . در حال حاضر نيز در را بطه با اين كه صنوف چه وضعيتي خواهند داشت، لا يحه‌اي تنظيم شده و جايگاه و نحوه تعامل آ‌نها كاملامشخص است.

سيد محمد حسيني با اشاره به زمان تشكيل سازمان سينمايي گفت:درباره زمان تشكيل سازمان سينمايي نيز گاهي اوقات مسايلي پيش مي‌آ‌يد كه به تاخير مي افتد. ما منتظر اعتبار قابل توجهي بوديم كه رييس جمهور گفتند به سازمان سينمايي اختصاص يابد و اميدوارم به مباركي ايام دهه فجر اين كار را انجام دهيم كه اين خود در ارتقاي كيفيت فيلم‌هاي سينمايي تاثيرگذار خواهد بود.
حسيني با بيا ن اينكه كساني كه خود را از قديم، قيم سينما مي دانستند با وجود اين همه كمبود در سينما چه كار شاخصي انجام دادند كه اكنون در اين دوره ا ين چنين هجمه مي كنند گفتَ: از ابتدا منفي گرايي وجود داشت و عده‌اي در مسا يل مختلف تشكيك مي‌كردند. در حالي كه در اين دوره براي او لين بار همه مديراني كه فعاليت مي كنند سينمايي هستند. با اين حال از روز اول عده‌اي مخالفت كردند زيرا اهداف سياسي و اغراض ديگري وجود داشت و ما نيز مي خواستيم سعه صدر وجود داشته باشد. بنابراين خيلي از مسايل را مطرح نمي كنيم.
وزير ارشاد با ا شاره به اين كه عده‌اي بحث دولتي شدن صنوف سينمايي را مطرح مي كنند اظهار كرد:‌اين اصناف جنبه صنفي بودن خود را حفظ خواهند كرد و ما نمي خواهيم آ‌ن ها دو لتي شوند. اما بايد تعامل منطقي با دستگاه دولتي وجود داشته باشد. نكته ديگر اين كه آقاياني كه دو لتي شدن را مطرح مي‌كنند ببينند كه بنيانگذاران خا نه سينما چه كساني هستند َآنها خودشان مديرا ن ارشد و معاونان وزارت ارشاد بوده‌اند حتي سه نفر اصلي خانه سينما زما ني از دست اندركاران معاونت سينمايي بوده‌اند.
او گفت:‌ما بر اين با ور هستيم كه اين چند هزار نفر (عضو خانه سينما) مشا ركت واقعي ندارند بنابراين صنفها به جاي خودشان هستند ولي يك حلقه اتصالي هم بايد وجود داشته باشد.
سيد محمد حسيني در باره اين كه عده‌اي معتقدند در آ ستانه سي‌امين جشن واره فيلم فجر وزا رت ارشاد نبا يد نسبت به انحلال خانه سينما اقدام مي كرد بيا ن كرد: جشنواره فجر را در شرايط مختلف برگزا ر كرديم وحتي در سال 88 كه عده‌اي آ‌ن را تحريم كردند و مواضعي نيز داشتند نيز به خوبي برگزار شد. جشنواره فيلم فجر فراتر از اين حرفها است هر چند ما تاكيد داريم همه اهالي سينما حضو ر فعال دا شته باشند و خودشان هم مي دانند كه اين بحث فراملي است به همين دليل تاكيد مي كنم هيچ جاي نگراني وجود ندارد.
وي در پايان گفت: يك طرح جامع اشتغال و كارآفريني فرهنگي براي نخستين بار طراحي شده است كه در حوزه سينما حدود 13 هزار و 604 فرصت شغلي پيشنهاد شده است و اميدوارم حما يت‌هاي لازم صورت گيرد كه در طول سال براي افراد در همه بخشهاي هنري يك كار دائم وجود داشته باشد.
در ابتداي اين برنامه از سوي مجري برنامه اعلام شد كه از رييس هيات مديره خانه سينما دعوت شده كه در اين برنامه حضور داشته باشد اما به دليل يك قرار از پيش تعيين شده نتوانست در اين برنامه حاضر شود.

توضيح هيات مديره خانه‌سينما درباره‌ سخنان وزيرارشاد در سيما

در پي اظهارات اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در برنامه‌ي گفت‌وگوي خبري شبكه دو سيماي جمهوري اسلامي و بيان نكاتي در خصوص انحلال خانه سينما، هيات مديره خانه سينماتوضيحاتي ارايه كرد. متن كامل اين توضيحات كه شب ‌‌١٥ دي  منتشر شده ،به شرح زير است:
«‌‌١- ثبت رسمي موسسه خانه سينما در اداره ثبت شركتها تحت شماره ‌‌٧٦٧٤ به موجب تاييديه و مجوز رسمي صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره ‌‌٢٠٨٦/١٥ مورخ ‌‌١٠ مرداد ‌‌٧٢ خطاب به اداره ثبت شركتها صورت پذيرفته است.

‌‌٢- در ماده يك اساسنامه جديد خانه سينما نيز عبارت مندرج در اساسنامه پيشين مبني بر فعاليت خانه سينما تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عيناً تكرار شده است.

‌‌٣- مطابق ماده ‌‌٥٣ اساسنامه جديد خانه سينما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنان در خانه سينما داراي ناظر مالي مي‌باشد.

‌‌٤- مطابق اساسنامه پيشين و همچنين مطابق اساسنامه جديد خانه سينما،اعضاء تشكيل‌دهنده خانه سينما در واقع شخصيتهاي حقوقي اصناف ‌‌٢٩ گانه سينمايي بوده كه به عنوان عضو اين خانه محسوب مي‌شوند لذا پيش بيني شروطِ داراي ماهيت فردي همچون « دارا بودن تقوي » و غيره براي اين‌ شخصيتهاي‌حقوقي متصور نيست.

در عين حال تمامي اصناف ‌‌٢٩ گانه عضو خانه‌سينما در اساسنامه‌هاي مربوط به خود براي عضويت اشخاص حقيقي شرايطي از جمله التزام به قانون اساسي و غيره را پيش بيني نموده‌اند كه مجمع عمومي و هيات مديره خانه‌سينما نيز بالتبع از ميان همين اعضاء انتخاب مي‌شوند.

‌‌٥- نامه خانه سينما در خصوص تعدادي از مستندسازان كه اخيراً بازداشت شده بودند، متضمن تاكيد بر عدم بكارگيري لفظ «مجرم» براي ايشان پيش از صدور حكم قطعي دادگاه بوده كه به نظر مي‌رسد تاكيد بر رعايت حقوق متهمان مذكور از جمله حقوق قانوني تمامي شهروندان است. لازم به ذكر است كه بازداشت شدگان مذكور متعاقباً آزاد شدند .

‌‌٦-خانه سينما در جشن سالانه سينمايي خود در سال جاري صرفاً از آقايان داود رشيدي (بازيگر ) كمال تبريزي (كارگردان ) مسعود بهنام ( صداگذار ) و محمد زرين ( مدير عامل اسبق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ) و در جشن سينمايي سال گذشته نيز صرفاً از آقايان دكتر محمد سرير ( آهنگ ساز ) حسين ترابي ( فيلمنامه نويس و مستند ساز ) و محمد رضا فيروزفر ( سازنده تجهيزات فني فيلمسازي ) تجليل نموده كه همگي اين عزيزان از جمله‌ي صاحب نامان و محبوبترين هنرمندان عرصه سينماي ايران بوده و در ايران زندگي مي‌نمايند.»

همچنين امروز بيانيه‌اي در حمايت از خانه سينما، اساسنامه و انتخابات آن منتشر شده است كه به امضاي نمايندگان ‌٢٤ صنف سينماي رسيده است.


نامه انحلال خانه سينما
 • نامه انحلال خانه سينما


 • منبع : ايسنا

  به روز شده در : شنبه 17 دي 1390 - 1:57

  چاپ این مطلب |ارسال این مطلب | Bookmark and Share

  اخبار مرتبط

  نظرات

  امير
  شنبه 17 دي 1390 - 4:59
  9
  موافقم مخالفم
   

  آزادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!

  شعار

  استقلال؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!

  شعار

  خداوندا به تو پنهان مي آورم

  saeed
  شنبه 17 دي 1390 - 20:26
  -1
  موافقم مخالفم
   

  ساده است بهشون برخورده! حتما بايد توي جشن هاي خانه سينما از معاونت سينمايي محترم به خاطر كوشش هاي فراوان و فشار و سانسور شديد تجليل به عمل ميومد كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. پس اين كار وزارت ارشاد كاملا منطقيه؟؟؟؟ واقعا كه ....


  شنبه 17 دي 1390 - 20:45
  -2
  موافقم مخالفم
   

  شیطونا شما از شجریان هم تقدیر کردید کلکا

  ensie
  يکشنبه 18 دي 1390 - 9:31
  0
  موافقم مخالفم
   

  چطوره براي وزير دست بزنن

  خانه ي سينما رو منحنل مي كنيد ...ممنون...تشويقشون كنيد

  از زنداني شدن سينماگران استقبال مي كنيد...ممنون ....تشويقشون كنيد

  فيلم سازي كه هنوز اتهامش ثابت نشده ميشه معاند

  خداوندا منم به تو پناه مي اورم

  محمد
  دوشنبه 19 دي 1390 - 10:7
  5
  موافقم مخالفم
   

  کی میشه این آدمای سیاسی سینما رو رها کنند

  اضافه کردن نظر جدید
  :             
  :        
  :  
  :       
  mobile view
  ...ǐ� �� ���� ����� ������� �?���?�


  cinemaema web awards  Copyright 2005-2011 © www.cinemaema.com
  استفاده از مطالب سایت سینمای ما فقط با ذکر منبع مجاز است
  کلیه حقوق و امتیازات این سایت متعلق به گروه سینمای ما و شرکت توسعه فناوری نوآوران پارسیس است

  مجموعه سایت های ما: سینمای ما، موسیقی ما، تئاترما، فوتبال ما، بازار ما، آگهی ما

   
  close cinemaema.com ژ� ��� �?��� ��� ���?���